• "Melonbrains" LD-ROM

  "Melonbrains" LD-ROM
  Panasonic Laser-Active
  Studio Garage
  Yamazaki Bldg. 4F
  2-43-15
  Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo 151
  Japan